ขั้นตอนการสร้างปั๊มน้ำมันเบื้องต้น

การมีปั๊มน้ำมันนั้นหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าสักวัน เราจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของ เพราะดูเป็นธุรกิจที่ไกลตัว มีขั้นตอนมากมาย เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำมัน ตลาดเงิน ความผันผวนในเศรษฐกิจปัจจุบัน และที่สำคัญคือความปลอดภัยเนื่องจาก การกักเก็บน้ำมันไว้เป็นจำนวนมากมีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ

หากเรามีความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ เราก็สามารถที่จะลงทุนในธุรกิจปั้มน้ำมันได้อย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของกิจการ ให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และแนวทางในการสร้างปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย สามารถสร้างธุรกิจและต่อยอดกิจการต่าง ๆ ในปั๊มน้ำมันได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อสร้างปั๊มน้ำมันเบื้องต้นมีดังนี้

01.

งานใบอนุญาต

งานใบอนุญาต ก่อนที่จะเริ่มสร้างปั๊มน้ำมันจำเป็นต้องขอ
อนุญาต โดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการขออนุญาต ดังนี้

 • งานเขียนแบบ เพื่อยื่นขออนุญาต
 • ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร หรือที่เรียกว่า อ.1
 • ขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 เกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่า ธพ.น.2
 • ยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 11 หรือที่เรียกว่า ม.11
02

การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน บริษัทรับก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการจากที่ดินเปล่า ที่ทำการกำหนดความสูงของพื้นไว้ และถมให้สูงขึ้น โดยทำการถมครั้งละ 30 เซนติเมตร และบดอัดหนึ่งครั้ง ไปเรื่อย ๆ จนที่ดินถึงระดับความสูงที่ต้องการ

03

ขั้นตอนงานก่อสร้าง

ขั้นตอนงานก่อสร้าง ปกติแล้วงานก่อสร้างปั๊มน้ำมันแบ่งขั้นตอนงานเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 • งานรากฐานและโครงสร้าง โดยการจัดหาบริษัทที่ชำนาญงานมาสำรวจที่ดิน เพื่อระบุระยะการตอกเสาเข็ม จึงเริ่มทำงานรากฐาน ประกอบด้วย พื้นลานปั๊มน้ำมัน กำแพงกันไฟ และรางระบายน้ำส่วนในด้านโครงสร้างเตรียมสร้างฐานไว้ เพื่อนำโครงสร้างหลังคาที่เชื่อมไว้มาติดตั้ง
 • งานโครงสร้างหลังคา โดยการเริ่มทำโครงสร้างในส่วนของอาคารคลุมปั๊ม เชื่อมโครงสร้างหลังคา จากนั้นจึงยกหลังคาขึ้นไปไว้บนโครงสร้างตามแบบที่ได้กำหนดไว้
04

งานระบบไฟฟ้า ประปา

งานระบบไฟฟ้า ประปา ศูนย์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของปั๊มมาจากงานระบบนี้ การวางโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และประปาจึงจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับการใช้งาน และควบคู่กับความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

05

งานติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน

งานติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อฝังถังน้ำมันเรียบร้อยแล้ว จึงเดินไลน์ท่อน้ำมันมาตามหัวจ่าย ในขั้นตอนนี้จะมีการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับใบในการกักเก็บน้ำมันได้

06

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน

งานติดตั้งตู้จ่าย ติดตั้งตู้จ่ายทุกตู้ตามถังและระบบท่อที่วางแผนไว้ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาตในการขายน้ำมัน

07

งานทดสอบระบบ

งานทดสอบระบบ เมื่อระบบต่างๆสมบูรณ์พร้อมดำเนินการจะมีการทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้น คือการทดสอบระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบน้ำมัน การจ่าย การเติมน้ำมันว่า ระบบนั้นปลอดภัย ไม่มีการรั่วไหล

08

อาคารเพิ่มเติม

อาคารเพิ่มเติม หากปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจอื่น ควบคู่ไปด้วย จะมีการสร้างอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น มินิมาร์ท ห้องน้ำสาธารณะ โกดังเก็บสินค้า ซึ่งการวางแผนโครงสร้างอาคารจะถูกกำหนดเพื่อสอดคล้องกับความปลอดภัยเนื่องจากอยู่ในสถานที่นี้เช่นกัน

09

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ป้ายตู้จ่าย ป้ายไฟ หรืองานตกแต่งต่าง ๆ เป็นต้น

10

ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ปั๊มน้ำมันพร้อมให้บริการ

เมื่องานก่อสร้างต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการทำ Check list ตรวจสอบสถานีก่อนเปิด เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงเริ่มลงน้ำมัน และสามารถให้บริการเป็นสถานีน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ระบุไปนั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน

20

กว่า 20 ปี
บริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้าง

100

ผลงานสร้างปั๊มน้ำมัน
กว่า 100 ปั๊มทั่วไทย

สนใจก่อสร้างปั๊มน้ำมัน ?

บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เรามีทีมที่ปรึกษาให้ท่านตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การก่อสร้าง การวางระบบ การขออนุญาต และอื่นๆ ทุกขั้นตอนจนถึงวันที่เปิดให้บริการปั๊มน้ำมัน

 • วางแผนการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
 • มาตรฐานการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย
 • จัดหาเครืองมือ ตู้จ่ายน้ำมัน ป้าย และอื่นๆ แบบครบวงจร
 • ควบคุมเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง
 • ควบคุบงบประมาณในการทำงาน
 • คำนึงถึงความปลอดภัยของปั๊มในการให้บริการ
 • มีการรับประกันงานและมีการตรวจสอบบำรุงรักษา

ผลงานสร้างปั๊มน้ำมันของบริษัทเรา

บริษัท เอ็นโอเคฯ บริการสร้างปั๊มน้ำมันแบบครบวงจร ให้กับปั๊มน้ำมันทุกแบรนด์ ทั่วประเทศ การรันตีผลงงานและมาตรฐานการก่อสร้าง รวมทั้งงานระบบ งานก่อสร้าง สนใจสร้างปั๊มน้ำมันและขอใบเสนอราคา โทร. 02 519 0440

บางบาล จ.อยุธยา

read more

มีนบุรี (ประชาร่วมใจ) กรุงเทพฯ

read more

วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

read more

วิเสษชัยชาญ จ.อยุธยา

read more

งานสร้างปั๊มน้ำมัน : เลียบวารี กรุงเทพฯ

read more

รับสร้างปั๊มน้ำมันครบวงจร ทุกแบรนด์ ทั่วไทย