ขั้นตอนการสร้างปั๊มน้ำมันเบื้องต้น

การมีปั๊มน้ำมันนั้นหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าสักวัน เราจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของ เพราะดูเป็นธุรกิจที่ไกลตัว มีขั้นตอนมากมาย เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำมัน ตลาดเงิน ความผันผวนในเศรษฐกิจปัจจุบัน และที่สำคัญคือความปลอดภัยเนื่องจาก การกักเก็บน้ำมันไว้เป็นจำนวนมากมีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ

หากเรามีความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ เราก็สามารถที่จะลงทุนในธุรกิจปั้มน้ำมันได้อย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของกิจการ ให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และแนวทางในการสร้างปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย สามารถสร้างธุรกิจและต่อยอดกิจการต่าง ๆ ในปั๊มน้ำมันได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อสร้างปั๊มน้ำมันเบื้องต้นมีดังนี้

01.

งานใบอนุญาต

งานใบอนุญาต ก่อนที่จะเริ่มสร้างปั๊มน้ำมันจำเป็นต้องขอ
อนุญาต โดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการขออนุญาต ดังนี้

 • งานเขียนแบบ เพื่อยื่นขออนุญาต
 • ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร หรือที่เรียกว่า อ.1
 • ขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 เกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่า ธพ.น.2
 • ยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 11 หรือที่เรียกว่า ม.11
02

การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน บริษัทรับก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการจากที่ดินเปล่า ที่ทำการกำหนดความสูงของพื้นไว้ และถมให้สูงขึ้น โดยทำการถมครั้งละ 30 เซนติเมตร และบดอัดหนึ่งครั้ง ไปเรื่อย ๆ จนที่ดินถึงระดับความสูงที่ต้องการ

03

ขั้นตอนงานก่อสร้าง

ขั้นตอนงานก่อสร้าง ปกติแล้วงานก่อสร้างปั๊มน้ำมันแบ่งขั้นตอนงานเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 • งานรากฐานและโครงสร้าง โดยการจัดหาบริษัทที่ชำนาญงานมาสำรวจที่ดิน เพื่อระบุระยะการตอกเสาเข็ม จึงเริ่มทำงานรากฐาน ประกอบด้วย พื้นลานปั๊มน้ำมัน กำแพงกันไฟ และรางระบายน้ำส่วนในด้านโครงสร้างเตรียมสร้างฐานไว้ เพื่อนำโครงสร้างหลังคาที่เชื่อมไว้มาติดตั้ง
 • งานโครงสร้างหลังคา โดยการเริ่มทำโครงสร้างในส่วนของอาคารคลุมปั๊ม เชื่อมโครงสร้างหลังคา จากนั้นจึงยกหลังคาขึ้นไปไว้บนโครงสร้างตามแบบที่ได้กำหนดไว้
04

งานระบบไฟฟ้า ประปา

งานระบบไฟฟ้า ประปา ศูนย์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของปั๊มมาจากงานระบบนี้ การวางโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และประปาจึงจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับการใช้งาน และควบคู่กับความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

05

งานติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน

งานติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อฝังถังน้ำมันเรียบร้อยแล้ว จึงเดินไลน์ท่อน้ำมันมาตามหัวจ่าย ในขั้นตอนนี้จะมีการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับใบในการกักเก็บน้ำมันได้

06

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน

งานติดตั้งตู้จ่าย ติดตั้งตู้จ่ายทุกตู้ตามถังและระบบท่อที่วางแผนไว้ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาตในการขายน้ำมัน

07

งานทดสอบระบบ

งานทดสอบระบบ เมื่อระบบต่างๆสมบูรณ์พร้อมดำเนินการจะมีการทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้น คือการทดสอบระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบน้ำมัน การจ่าย การเติมน้ำมันว่า ระบบนั้นปลอดภัย ไม่มีการรั่วไหล

08

อาคารเพิ่มเติม

อาคารเพิ่มเติม หากปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจอื่น ควบคู่ไปด้วย จะมีการสร้างอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น มินิมาร์ท ห้องน้ำสาธารณะ โกดังเก็บสินค้า ซึ่งการวางแผนโครงสร้างอาคารจะถูกกำหนดเพื่อสอดคล้องกับความปลอดภัยเนื่องจากอยู่ในสถานที่นี้เช่นกัน

09

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ป้ายตู้จ่าย ป้ายไฟ หรืองานตกแต่งต่าง ๆ เป็นต้น

10

ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ปั๊มน้ำมันพร้อมให้บริการ

เมื่องานก่อสร้างต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการทำ Check list ตรวจสอบสถานีก่อนเปิด เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงเริ่มลงน้ำมัน และสามารถให้บริการเป็นสถานีน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ระบุไปนั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน

20

กว่า 20 ปี
บริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้าง

100

ผลงานสร้างปั๊มน้ำมัน
กว่า 100 ปั๊มทั่วไทย

สนใจก่อสร้างปั๊มน้ำมัน ?

บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เรามีทีมที่ปรึกษาให้ท่านตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การก่อสร้าง การวางระบบ การขออนุญาต และอื่นๆ ทุกขั้นตอนจนถึงวันที่เปิดให้บริการปั๊มน้ำมัน

 • วางแผนการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
 • มาตรฐานการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย
 • จัดหาเครืองมือ ตู้จ่ายน้ำมัน ป้าย และอื่นๆ แบบครบวงจร
 • ควบคุมเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง
 • ควบคุบงบประมาณในการทำงาน
 • คำนึงถึงความปลอดภัยของปั๊มในการให้บริการ
 • มีการรับประกันงานและมีการตรวจสอบบำรุงรักษา

ผลงานสร้างปั๊มน้ำมันของบริษัทเรา

บริษัท เอ็นโอเคฯ บริการสร้างปั๊มน้ำมันแบบครบวงจร ให้กับปั๊มน้ำมันทุกแบรนด์ ทั่วประเทศ การรันตีผลงงานและมาตรฐานการก่อสร้าง รวมทั้งงานระบบ งานก่อสร้าง สนใจสร้างปั๊มน้ำมันและขอใบเสนอราคา โทร. 02 519 0440

โพธาราม 2 จ.ราชบุรี

read more

โพธาราม 4 จ.ราชบุรี

read more

โพธาราม 5 จ.ราชบุรี

read more

คง 2 จ.นครราชสีมา

read more

ท่าฉาง 2 จ.สุราษฎร์ธานี

read more

ท่าศาลา 3 จ.นครศรีธรรมราช

read more

ท่าอุเทน จ.นครพนม

read more

บัวลาย 1 จ.นครราชสีมา

read more

รับสร้างปั๊มน้ำมันครบวงจร ทุกแบรนด์ ทั่วไทย